GT RACING studie:
GAG-therapie bij rUWI

GT RACING studie:
GAG-therapie bij rUWI

IS DEELNAME IETS VOOR UW PATIENT?

Heeft u een patiënt die worstelt met terugkerende urineweginfecties, wel 3 keer per jaar of vaker? Het Radboudumc doet onderzoek naar GAG-therapie bij recidiverende urineweginfecties (rUWI) in de GT RACING studie1. U kunt uw patiënt(en) hier aanmelden voor deelname aan deze studie.

Patiënten kunnen meedoen als zij:

Vrouw zijn

18 jaar of ouder zijn

Tenminste 3 symptomatische urineweginfecties hebben gehad in de laatste 12 maanden*

 *UWI’s zijn urinesediment (nitriet positief) of kweek bewezen. Minimaal één UWI is kweek bewezen.

Exclusiecriteria om rekening mee te houden zijn:
– Multiresistente bacteriekweek
– Wordt al behandeld met onderhoudsantibiotica
– Onderliggend urologisch probleem (stenen, kanker, verblijfskatheter)
– Recidiverende urosepsis.

Zie voor een volledig overzicht van de criteria het kopje ‘exclusiecriteria’.

 

 

Doel studie

Het doel van deze studie is om de effectiviteit van GAG-therapie middels blaasspoelingen als behandeling voor recidiverende urineweginfecties te vergelijken met de gouden standaard behandeling: onderhoudsantibioticum (OHD). GAG-therapie is een veilig alternatief voor antibiotica en wordt ook al ingezet voor het voorkomen van blaasontstekingen. Deze therapie versterkt de zogenaamde GAG-laag in de blaas, zodat de blaas wordt beschermd tegen schadelijke stoffen in de urine, zoals bacteriën.

Studie design en duur

●  Een open gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek.

●  Duur: 52 weken. Patiënten worden tijdens dit onderzoek goed begeleid door een onderzoeker.

●  Benodigde inclusies: 100 patiënten.

Interventie

Interventiegroep (Ialuril®)

1x/week voor de eerste 6 weken, daarna maandelijkse onderhoudsdoseringen tot 12 maanden.

Controlegroep (antibiotica)

Dagelijkse inname nitrofurantoïne2 voor een duur van 12 maanden.

Studiebelasting

Voor alle patiënten:

4 fysieke afspraken en 4 telefonische afspraken. Patiënt moet voorafgaande aan afspraken vragenlijsten invullen.

Interventiegroep:

17 spoelingen (in geval van UWI, opnieuw 4 weken 1x/week).

Controlegroep:

Dagelijkse inname onderhoudsdosering antibiotica gedurende 12 maanden.

Exclusiecriteria

1. Man
2. < 18jr en/of wilsonbekwaam
3. Zwanger
4. Behandeling met GAG-therapie of onderhoudsantibiotica (OHD) < 3 maanden geleden.
5. < 2 maanden geleden een verandering in andere profylaxe (cranberry/ oestrogeen zalf)
6. Gentamicine instillatie in afgelopen 2mnd
7. Allergie > 3 antibiotica ’s
8. Onderliggend urologisch lijden3
9. Katheter in situ
10. Residu na mictie van >200cc
11. Zelf katheterisatie >1x per dag 12. Recidiverende urosepsis
13. Multiresistente bacterie in urinekweek
14. Contra-indicatie voor nitrofurantoïne of trimethoprim (zoals: GFR < 30, ernstig long- of leverlijden)
15. Tolereert geen katheterisatie

Verwijzing studie

Voor verwijzing naar de studie mogen patiënten de afgelopen 3 maanden geen OHD hebben gehad. Als patiënt ondanks (eerder) gebruik hiervan nog rUWI heeft, dan is een reguliere verwijzing naar een uroloog in de eigen regio geïndiceerd conform de NHG standaard.

Stappen voor rechtstreekse studie verwijzing:
1. Informeer of uw patiënt interesse heeft, u kunt ook de flyer overhandigen met daarin de QR-code naar de informatiepagina voor patiënten.
2. Twijfelt u aan de geschiktheid van de patiënt, neem dan contact op met de onderzoeker via [email protected].
3. Is patiënt geschikt en geïnteresseerd, meldt haar dan aan via de button. Na aanmelding wordt telefonisch contact opgenomen met patiënt. Er wordt dan aanvullende uitleg gegeven. Als patiënt besluit deel te nemen, verzoeken wij u de patiënt te verwijzen via zorgdomein naar het Radboudumc ten behoeve van de GT RACING studie.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Neem contact op met een van de onderzoekers: Cléo Baars, Dick Janssen of Frank Martens.

[email protected]

Gebruik de knop om direct een e-mail te sturen naar de onderzoekers en uw patiënt aan te melden. Wij nemen na ontvangst zo snel mogelijk contact met u op.

1. GT RACING: GAG Therapy for Recurrent urinary tract infection Assessing Comparability to International Nitrofurantoin Gold standard study
2. Indien allergie/ resistentie: Trimethoprim
3. Fistels, stenen, kanker, blaaspijnsyndroom, bekkenbodempijn, SOA, urinedeviatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het Radboudumc.

Copyright 2023 – Privacyverklaring